monoki istván
Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  8997 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 8971-8997

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


1. Abecedar. A Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság ábécéskönyve. Intocmit de:-- Szerk.: Lőrinczi Ferenc, Bedelean Diomed, Kali Sándor, Ősz Sándor. /Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva rt./ 147  l. 23 cm.

2. Abecedar. A Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet ábécéskönyve. Olvasmányok, számtan és román nyelv. Intocmit de-- Szerk.: Lőrinczi Ferenc, Bedelean Diomed, Kali Sándor, Ősz Sándor. /Cluj-Kolozsvár, 1939. Minerva Rt./ 23 cm. [Összefoglaló borítékcím. Tartalmazza külön címlapokkal a következő könyveket:]

» Abecedar. A Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság ábécéskönyve. Intocmit de:-- Szerk.: Lőrinczi Ferenc, Bedelean Diomed, Ősz Sándor. 120  l., 1 mell.

» Lőrinczi Ferenc: Számtan. A magyar tannyelvű elemi iskolák I. oszt. számára. Összeáll.:--. 1939. 24  l.

» Limba română. Abecedar. é. n. 27 l.

3. Abonyi B. Vilmos: A bűnöm csak az, hogy szerettem... Szöveg: Kálmán Tibortól. Zenéjét írta:--. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, Bratislava, é.n. Moravetz kiadás. 3  l. 34 cm.

4. Abonyi B. Vilmos: Fatimé. Orientális dal és shimmy. Szövegét írta: Kálmán [Kalmár] Tibor. Zenéjét szerzé:--. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, 1923. Moravetz kiadás. 3  l. 34 cm.

5. Abonyi B. Vilmos: Miért hordja azt a kékcsíkos trikót? Dal és shimmy. Szövegét írta: Kalmár Tibor. Zenéjét szerzette:--. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, 1923. Moravetz kiadás. 3  l. 34 cm.

6. Abonyi Lajos: A betyár kendője. Népszínmű dalokkal 6 felvonásban. Műkedvelők számára átdolg.: Rass Károly. /Cluj-Kolozsvár, 1924./ A Magyar Nép kiad. /Minerva R.T./ 140  l. 15 cm. (A Magyar Nép Könyvtára. 4-5. sz.)

7. Ábrahám Bernát: Mit jelent a 8 órai munkaidő és az angol munkahét. Braşov [Brassó], 1927. Kiadja a Brassói Egységes Szakszervezetek Tanácsa. Herz Simon Fia kny. 16  l. 15 cm.

8. Ábrahámovits, S.: Chaim Nachman Bialik. Összeáll. és írta:--. A Patai Józseftől származó versfordítások[-kal]. Oradea [Nagyvárad, 1940.] Kiadta: A Zsidó Nemzeti Szövetség Oradeai helyi csoportjának kulturális bizottsága. /Tip. Pásztor./ 45  l., 1 lev. 16 cm.

9. Achermann, F. H. -- Bartha Ignácné: A láthatatlan élet. Cluj-Kolozsvár, 1934. Szent Bonaventura kny. 182  l., 1 lev. 20 cm.

10. *Ács Etus: Szerelmi vallomások versekben. Arad, 1922. Grafica kny. 16  l.

11. Actul constitutiv şi statutele Asociaţiei Cooperative de Pomicultură... Societate Cooperativă Civilă pentru îmbunătăţirea pomiculturii cu sediul în... judeţul...-- A... Gyümölcstermelő és Értékesítő Társulat... alapszabályai. Odorheiu [Székelyudvarhely], 1931. Tip. Globus. 16  l. 23 cm. [Román és magyar szöveggel.-- Borítékcím.]

12. Ádám Ferenc: Dániel. Regény. Cluj-Kolozsvár, 1930. Brit Hanoar Ezra. Deutscher Bote kny. 130  l. 20 cm.

13. Ádám Ferenc: Az élet egy görbe vonal. Humoros írások. Illusztrálta: Polyánszky József. [Nagykároly, 1924.] /Kölcsey kny. rt./ 56  l., 1 lev. 13 cm.

14. Adatmutató a nyelvi, faji és vallási kisebbségek jogi, politikai, kulturális és gazdasági helyzetéről, különös tekintettel a magyar kisebbségekre. A Magyar Kisebbség nemzetpolitikai szemlében 1922. szeptember 1-től 1934. augusztus 31-ig közölt anyagból. Közzéteszi: Jakabffy Elemér. Lugos, 1934. Husvéth és Hoffer kny. 108  l. 23 cm.

15. Adatok a románság történetéhez a magyar uralom alatt. Közzéteszi: Jakabffy Elemér. Lugoj [Lugos], 1931. Husvéth és Hoffer kny. 216  l. 23 cm.

16. Adatok az 1848. év eseményeihez Krassó vármegyében. Szemerjai Deák Imre levéltári kutatásai és feldolgozása alapján. Sajtó alá rendezte: Jakabffy Elemér. Lugos, 1931. Husvéth és Hoffer kny. 299  l. 16 cm.

17. Adatok Krassó vármegye multjából. A közgyűlési jegyzőkönyvekből közzéteszi: Jakabffy Elemér. Lugoj [Lugos], 1931. Husvéth és Hoffer kny. 40  l. 17 cm.

18. Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez. Hetven néprajzi gyűjtő munkája alapján összeáll.: Makkai Endre és Nagy Ödön. Kolozsvár, 1936. /Grafica kny./ 202  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 103. sz.)

19. Adler Ferdinand: Impozitul băncilor şi societăţilor industriale şi comerciale pt. acţiuni. In baza legei noui a impozitelor din 23 febr. 1923-- /Die Steuern der Banken, Handels und Industrie Aktiongesellschaften. Auf Grund des neuen Steuergesetzes von 23 Febr. 1923.-- Bankok, kereskedelmi és ipari részvénytársaságok adója. Az 1923. 23-i Új adótörvény alapján/. Cluj [Kolozsvár], 1923. Tip. Bernát. 35, 41, 35  l. 23 cm.

20. Adorján András: Goldmark Károly. Oradea [Nagyvárad], é. n. Kiadta a Zsidó Nemzeti Szövetség Oradeai helyi csoportjának kulturális bizottsága. /Tip. Pásztor/. 38  l. 16 cm.

21. Adorján Gábor: Az istenes vén ember. Cluj-Kolozsvár, 1930. Az Erdélyi Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. /Cluj-Kolozsvár/, 1930. /Minerva rt./ 16  l. 15 cm. (Ünnepnapok. II. sorozat. 9. sz.)

22. Adorján Gábor: Kereszt. Cluj-Kolozsvár, 1930. A Dicsőszentmártoni Református Nőszövetség kiad. Corvin kny. 20  l. 24 cm.

23. Adorján Pál: Rádió ABC. 3. kiadás. [Nagyvárad], 1924. Minerva kiad. 63  l. 21 cm.

24. Adorján Péter: A két alfa. Regény. Oradea [Nagyvárad], 1939. Grafica. 102  l. 17 cm.

25. Adorján Zoltán, K.: Temesvári énekek. Târgu-Mureş [Marosvásárhely, 1923]. Tip. Benkő. 100  l. 17 cm.

26. *Adótörvény a luxusra és az eladásokból származó bevételekre és annak végrehajtása tárgyában kiadott rendeletek. Ford.: Bálint Sándor. Cluj [Kolozsvár, 1921]. Boros kny. 28  l.

27. Az adó[törvények] és illetéktörvények főbb szabályai a hitel- és fogyasztási szövetkezetekre vonatkozólag. Sft. Gheorghe-Sepsiszentgyörgy, 1928. Jókai-nyomda rt. 40  l., 1 lev. 20 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés – 2022
» Romániai magyar könyvtermés – 2023
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar könyvtermés. Kiegészítés a 2021. kiadói évhez
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék